Hình thức thanh toán

  1. Thanh toán bằng Ví điện tử Momo

Quý khách quét mã QR để thanh toán đúng số tiền

Nội dung: anxuan + tên + sđt đặt hàng

(Ví dụ: anxuan Hung 0774419144)

Sau khi thanh toán thành công quý khách vui lòng chụp màn hình thanh toán hoặc lưu lại Mã giao dịch để tiến hành đối chiếu (nếu cần)

  1. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng

Nội dung: anxuan + tên + sđt đặt hàng

(Ví dụ: anxuan Hung 0774419144)

Sau khi thanh toán thành công quý khách vui lòng chụp màn hình thanh toán hoặc lưu lại Mã giao dịch để tiến hành đối chiếu (nếu cần)

  1. Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng

Quý khách kiểm tra hàng ngay khi hàng được giao đến quý dưới sự chứng kiến của nhân viên giao nhận (nguyên vẹn, không móp méo, bể vỡ, biến dạng…) mới tiến hành nhận hàng và thanh toán đúng với số tiền trong đơn